Wereldmeiden

Wereldmeiden is een maatjesproject waarin een divers samengestelde groep meiden al sportend hun netwerken voor elkaar ontsluiten en van elkaars leven en achtergrond leren. Wereldmeiden is een project in het kader van het actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van de Rijksoverheid. Hiermee wil de overheid de talenten van jongeren inzetten om via maatschappelijke projecten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving.

Maatschappelijke diensttijd-ers sporten een half jaar lang 1 keer per week samen met meiden met een vluchtelingachtergrond. Eerst in een groep onder leiding van het Sportbedrijf en daarna bij bestaande verenigingen in de gemeente o.b.v. eigen interesse.

Samen sporten en bewegen met andere meiden biedt mooie kansen om een isolement te doorbreken en om de gezondheid, participatie en sociale contacten te bevorderen. Door te bewegen worden meiden energieker en daardoor krijgen ze meer motivatie om ook aan andere activiteiten deel te nemen. De bedoeling van Wereldmeiden is daarnaast dat de meiden hun sociale netwerken voor elkaar ontsluiten en dat er nieuwe vriendschappen ontstaan. Maar het allerbelangrijkste is dat de meiden plezier hebben.

In het project Wereldmeiden onderscheiden we twee groepen meiden:

* Meiden die (al enige tijd) in Nederland wonen en bekend zijn met de Nederlandse sportwereld (de MDT’ers).

* Meiden (statushouders) die nog maar net in Nederland wonen en bezig zijn met hun inburgering (de deelnemers).

Ben jij tussen de 14 en 28 jaar en een wereldmeid? Dan zoeken wij jou! Neem contact op met Brenda Jager via b.jager@sportbedrijfdrachten.nl voor meer info of meld je direct aan via https://sportfryslan.nl/wereldmeiden


Wil je iets meer weten over Wereldmeiden, kijk dan dit filmpje