iSpace Opeinde04.jpg

Verenigingsnieuws

Vergoeding aanvragen voor controle coronatoegangsbewijs

Op veel locaties is een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht. Het controleren van dat toegangsbewijs is voor een ondernemer of organisatie best een uitdaging. Daarom stelt de gemeente Smallingerland geld beschikbaar om hier bij te helpen. Ondernemers en organisaties kunnen deze vergoeding aanvragen in de periode van 9 tot en met 19 december 2021.

 

De vergoeding
De vergoeding is bedoeld voor de kosten die u maakt(e) bij het controleren van coronatoegangsbewijzen.

Voorwaarden
De CTB-vergoeding is voor ondernemingen en organisaties in de gemeente Smallingerland. Alleen kosten voor activiteiten in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor een vergoeding in aanmerking. En alleen ondernemingen en organisaties die de plicht hebben het CTB te controleren (horeca, sport en kunst & cultuur), mogen een aanvraag indienen. Bekijk voor de volledige regeling het B&W-besluit ctb-subsidieregeling compensatie kosten (pdf)

Hoogte van de vergoeding
Het geld dat de gemeente ontving om te helpen bij deze CTB-controle komt van het Rijk. De gemeente wil dit geld zo eerlijk mogelijk verdelen. Daarom krijgt iedereen hetzelfde bedrag. Het gaat om een bedrag van maximaal € 1.000,-. Dit hangt af van het aantal aanvragen dat de gemeente binnenkrijgt.

 

Meer informatie/aanvragen

www.smallingerland.nl/Onderwerpen/Coronavirus/Vergoeding_aanvragen_voor_controle_coronatoegangsbewijs