Set your life goals

Dit project in samenwerking met Life Goals is bedoeld voor jongeren die moeilijk kunnen participeren in de samenleving. De bedoeling is om de vicieuze cirkel te doorbreken en doelen te stellen in hun leven. Een plek waar de jongeren in beweging komen waarbij ze hun eigen talenten gaan ontdekken en zichzelf weer een toekomstperspectief gaan bieden.  

Hoe ziet de MDT Set Your Life Goals er in de praktijk uit? 
De MDT Set Your Life Goals is laagdrempelig, persoonlijk erkend en heeft een vaste structuur. Het traject bestaat uit 3 fases: 

1.    De ontdekking: Jongeren krijgen middels 8 Life Goals sessies van 4 uur een prikkel om hun talenten te ontdekken. Zo leren ze zichzelf beter kennen en weten ze waar hun interesses liggen. Ze stellen doelen op in hun eigen ‘Life Goals Plan’. 
2.    De doe-plek: Met dit plan op zak worden jongeren ‘gematched’ aan een doe-plek uit het netwerk van Life Goals Nederland of de Life Goals partner. Zes uur per week gedurende 8 weken ervaren jongeren hoe ze hun eigen talenten en krachten in kunnen zetten voor een ander. 
3.    Het sportfestival: Het traject sluit feestelijk af met het organiseren van een sportevenement voor diverse doelgroepen. Samen vormen jongeren een projectteam waarbinnen ze werken aan verschillende thema’s op basis van hun eigen ontwikkeldoel.  

 

Voor meer vragen kan je mailen naar: s.bos@sportbedrijfdrachten.nl