NSA

NSA Smallingerland

NSA Smallingerland staat voor naschools sport- en beweegactiviteiten Smallingerland. Op onderstaande locatie komen de coaches van Sportbedrijf Drachten samen met trainers van lokale sportverenigingen langs om de basisschooljeugd in de wijken en dorpen de kans te geven om kennis te maken met zo veel mogelijk sporten. Iedere 4 weken komen alle wijken eenmaal aan bod. 

Deelname is altijd gratis en zonder inschrijving. 

Week 43 - 47

Locatie

maandag

14.30-15.30u

Opeinde

Sportpark Douwekamp

dinsdag

15.00 - 16.00u

De Drait

Parkeerplaats achter sporthal de Drait

woensdag

14.30-15.30u

Oudega

Sportpark de Kamp

donderdag

14.30-15.30u

Rottevalle

Sportpark ‘t Hagehiem

 

Week 44 - 48

Locatie

maandag

14.30-15.30u

Houtigehage

Speelveld naast OBS de Wiksel

dinsdag

14.30-15.30u

De Swetten

Speelveld tegenover OBS de Swetten

woensdag

14.30-15.30u

De Trisken

Schoolplein PCBO ‘t Foarhûs

donderdag

14.30-15.30u

Boornbergum

Sportpark de Kampslach

 

Week 45 - 49

Locatie

maandag

14.30-15.30u

De Venen

Schoolplein De Pionier

dinsdag

14.30-15.30u

De Bouwen

Speelveld aan de Klaverweide

woensdag

14.30-15.30u

De Folgeren

Speelveld tegenover OBS de Bolder

donderdag

14.30-15.30u

De Singels

Schoolplein OBS de Tille

 

Week 46 - 50

Locatie

maandag

14.30-15.30u

Dr. Compagnie

Schoolplein SWS de Frissel

dinsdag

14.30-15.30u

Noord-Oost

Schoolplein VSO Talryk

donderdag

14.30-15.30u

De Wiken

Schoolplein de Wiekslag


Als vereniging ook laagdrempelig en zichtbaar uw sport promoten in de wijken en dorpen, inclusief een vergoeding voor de train(st)er?
Neem contact op met uw lokale sportcoach of stuur een mail naar Robert Snoek  r.snoek@sportbedrijfdrachten.nl .