Meer financiën

Het vinden van sponsoren, cofinanciering regelen, uitzoeken van verschillende subsidiemogelijkheden. De verenigingsondersteuner kan jouw vereniging hierbij helpen. Kijk bijvoorbeeld samen naar het huidige sponsorbeleid of denk na over het inkoop- & verkoopbeleid voor de horeca.

Wist je trouwens dat de meeste verenigingen jaarlijks hun contributie verhogen? Dit doen ze om de jaarlijks oplopende kosten door de inflatie en dergelijke te kunnen opvangen.  

Kadervorming
Als sportverenigingen in de gemeente Smallingerland trainers of vrijwilligers willen opleiden, bestaat de mogelijkheid om daarvoor een bijdrage te ontvangen. Sportbedrijf Drachten vergoedt 50% van de kale cursuskosten. Dit zijn de kosten zonder bijvoorbeeld reiskosten en verplichten studieboeken. Indien u gebruik wilt maken van deze vergoeding dient de aanvraag 2 maanden voor de start van de cursus binnen te zijn, is dit niet het geval dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
Dit budget is door verenigingen 1x per kalenderjaar aan te vragen met een maximum van 500€ per aanvraag. Klik hier voor het indienen van uw aanvraag kadervorming. Dien dan uw aanvraag tijdig in! 

Activiteiten budget
Het Sportbedrijf helpt u graag bij het organiseren van activiteiten die een maatschappelijk doel dienen. Heeft uw sportvereniging een idee voor een sport- of beweegactiviteit in Smallingerland? Het Sportbedrijf biedt zowel financiële als organisatorische ondersteuning! Hier valt ook een ondersteuningspakket PR & Communicatie onder. Dit pakket is in te vullen naar behoefte van de aanvragen. Samen met de verenigingsondersteuner zoek je uit hoe het budget besteed kan worden.

Indien u gebruik wilt maken van deze vergoeding dient de aanvraag 2 maanden voor de start van de cursus binnen te zijn, is dit niet het geval dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
Het activiteiten budget is voor verenigingen 2x per kalenderjaar aan te vragen met een maximum van 250€ per aanvraag. Klik hier voor het indienen van uw aanvraag activiteitenbudget/PR. Dien uw aanvraag tijdig in! 

Kom in contact met ons!
Meer informatie over deze aanvragen? Neem contact op met onze verenigingsondersteuners via 06-83609522, mail naar verenigingen@sportbedrijfdrachten.nl of vul onderstaande formulier in en wij nemen contact met u op. 

Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht