korfball-g80dc5c206_1920.jpg

Schoolsportagenda: Veldkorfbal

22 mei 2024 om 14:00 – 17:00

Veldkorfbal

Datum: Woensdag 22 mei 2023

Tijd: *Definitieve programma en tijden volgen later

Doelgroep: Groep 5 t/m 8

Door: KV Drachten

Locatie: SNIJ Noord hal Drachten, Sportlaan 10

 

Aanmelden t/m: 22 maart 2023

Aanmelden: Team aanmelding via school

Kosten: €1,50 per deelnemer

 

Wedstrijdprogramma: *Definitieve programma en tijden volgen later

Scheidsrechters en begeleiding: Minimaal 1 begeleider per team. Daarnaast is 1 scheidsrechter per school nodig.

  • Wij vinden het erg belangrijk dat de school een scheidsrechter levert, want de organisatie is afhankelijk van alle vrijwilligers. Heeft de school geen scheidsrechter om in te zetten, dan kunt u een scheidsrechter van het Sportbedrijf huren. De kosten hiervoor zijn €50,- per scheidsrechter per toernooi. Als u op de dag zelf geen scheidsrechter inzet, dan huurt u automatisch een scheidsrechter van ons in.

Informatie teams: Ook dit jaar werken we weer met een A- en B-league. In beide leagues wordt 4 tegen 4 gespeeld.

Op deze manier spelen de teams meer op hun eigen niveau, wat het spelplezier van iedereen ten goede komt. De A-league is geschikt voor korfballende leerlingen en de B-league voornamelijk voor de niet-korfballers.

- In de A-league kan iedereen deelnemen

- In de B-league mag per team maximaal 1 korfballer zitten

Reglement:

1. Er wordt gespeeld volgens de reglementen van het K.N.K.V.

2. De verhouding jongens/meisjes is bij voorkeur 2 om 2, minimaal met één meisje en iedereen mag iedereen hinderen. Dit geldt voor zowel de A-league als de B-League. Mochten er voldoende meisjes aanwezig zijn, dan moeten deze te allen tijde ingezet worden en kunnen dus niet als wissel staan, om af te wijken van deze regel. Bij de teams in de B-league mag er maximaal 1 korfballer zitten.

3. Zowel bij 5-6 als 7-8 geldt de regel verdedigd doelen niet, en mag er ook uit een zelf afgevangen schot meteen weer geschoten worden.       

4. Deelnemers dienen leerlingen te zijn van de school die ze vertegenwoordigen.

5. De wedstrijdduur bedraagt tweemaal 7½ minuten. Na 7½ minuut wordt er van spelrichting gewisseld.

6. De teams van beide ploegen dienen een minuut voor aanvangstijd klaar te staan.

7. De in het programma eerstgenoemde school heeft de keuze voor de speelrichting en de begin­worp.

8. Begin-, wissel- en eindsignaal worden centraal geregeld.

9. Bij gelijk eindigen van twee ploegen in een poule beslist het resultaat van de onderlinge wedstrijd. Indien dit een gelijkspel betrof, dan beslist het doelsaldo. Is dit gelijk dan telt het aantal gescoorde doelpunten. Is ook dit gelijk dan nemen alle spelers (vier per team) een strafworp tot een beslissing is gevallen.

Eindigen drie of meer ploegen met een gelijk aantal punten, dan is direct het doelsaldo beslissend. Is dit gelijk dan telt het aantal gescoorde doelpunten. Is ook dit gelijk dan nemen alle spelers (acht per team) een strafworp tot een beslissing is gevallen. Bij gelijkspel van de finalewedstrijden, worden er direct na het eindsignaal door alle speler (totaal 4) van elk team om en om strafworpen genomen. Is hierna nog geen beslissing gevallen, dan worden er om en om strafworpen genomen totdat er gemist wordt door een speler/ster. Het team dat als eerste een strafworp mist bij een gelijk aantal beurten, is de verliezer.

10. Bij gelijk tenue dient het eerstgenoemde team hesjes/linten bij de wedstrijdleiding te halen.

11. De organisatie en leiding berust bij de Schoolkorfbalcommissie en Sportbedrijf Smallingerland.

12. De organisatie is niet verantwoordelijk voor:

- schade aan en/of vermissing van eigendommen;
- opgelopen letsel tijdens het toernooi.

13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.