Budget aanvragen

Kadervorming
Als sportverenigingen in de gemeente Smallingerland trainers of vrijwilligers willen opleiden, bestaat de mogelijkheid om daarvoor een bijdrage te ontvangen. Sportbedrijf Drachten vergoedt 50% van de kale cursuskosten. Dit zijn de kosten zonder bijvoorbeeld reiskosten en verplichten studieboeken. Indien u gebruik wilt maken van deze vergoeding dient de aanvraag 2 maanden voor de start van de cursus binnen te zijn, is dit niet het geval dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
Dit budget is door verenigingen 1x per kalenderjaar aan te vragen met een maximum van 500€ per aanvraag. Klik hier voor het indienen van uw aanvraag kadervorming. Dien dan uw aanvraag tijdig in! 

Activiteiten budget

Het Sportbedrijf helpt u graag bij het organiseren van activiteiten die een maatschappelijk doel dienen. Heeft uw sportvereniging een idee voor een sport- of beweegactiviteit in Smallingerland? Het Sportbedrijf biedt zowel financiële als organisatorische ondersteuning! Hier valt ook een ondersteuningspakket PR & Communicatie onder. Dit pakket is in te vullen naar behoefte van de aanvragen. Samen met de verenigingsondersteuner zoek je uit hoe het budget besteed kan worden. Een aantal voorbeelden zijn:
- het ontwerpen en drukken van promotie materiaal
- Het plaatsen van een persbericht of advertentie in de Drachtstercourant
- Het opnemen van een promotie video voor de vereniging. Als voorbeeld: https://fb.watch/8iDL9DtmbM/

Indien u gebruik wilt maken van deze vergoeding dient de aanvraag 2 maanden voor de start van de cursus binnen te zijn, is dit niet het geval dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
Het activiteiten budget is voor verenigingen 2x per kalenderjaar aan te vragen met een maximum van 250€ per aanvraag. Klik hier voor het indienen van uw aanvraag activiteitenbudget/PR. Dien uw aanvraag tijdig in! 

Meer informatie over deze aanvragen? Neem contact op met onze verenigingsondersteuners via 06-83609522 of mail naar verenigingen@sportbedrijfdrachten.nl